Rekrutacja SGGW

Liczba wolnych miejsc (w związku z rezygnacjami może ulegać zmianie) oraz progi punktowe przyjęć dla studiów stacjonarnych

 

Wolne Miejsca - wielkości wynikające z limitów przyjęć, niezłożenia dokumentów, rezygnacji dotychczas przyjętych itp. W przypadku kierunku Weterynaria podana jest suma miejsc na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych. W podanych w kalendarium rekrutacji terminach spośród kandydatów zarejestrowanych na poszczególne kierunki, z uwzględnieniem listy rankingowej, wyznaczane są osoby do przyjęcia na wykazane na tych kierunkach wolne miejsca.

Progi punktowe przyjęć - najmniejsza liczba punktów SGGW z jaką został zakwalifikowany do przyjęcia Kandydat na studia w SGGW, zarejestrowany na liście danego kierunku studiów w momencie podejmowania decyzji przez WKR.

1K - pierwszy kierunek studiów - minimalna punktacja kwalifikacyjna kandydatów, którzy nie są studentami oraz nie ukończyli studiów stacjonarnych I-go stopnia lub jednolitych magisterskich w uczelni publicznej.

2K - drugi kierunek studiów - minimalna punktacja kwalifikacyjna dla kandydatów, dla których będzie to kolejny kierunek studiów stacjonarnych w uczelni publicznej.

Wolne
miejsca
2020
w tym dla osób 2KKierunek2020-08-242020-09-142020-10-06
1K2K1K2K1K2K
00Stacjonarne - Architektura Krajobrazu50,00---42,00---------
00Stacjonarne - Bezpieczeństwo Żywności28,00---21,00---21,00---
00Stacjonarne - Bioinżynieria zwierząt31,50---------------
00Stacjonarne - Biologia26,6030,00---------
00Stacjonarne - Biotechnologia115,00---------------
00Stacjonarne - Budownictwo50,40---50,40---------
00Stacjonarne - Dietetyka50,00---------------
00Stacjonarne - Ekologiczne Rolnictwo i Produkcja Żywności------------------
00Stacjonarne - Ekologiczne Rolnictwo i Produkcja Żywności - studia w języku angielskim28,00---35,00---------
00Stacjonarne - Ekonomia58,52---------------
00Stacjonarne - Finanse i Rachunkowość63,12---------------
00Stacjonarne - Gastronomia i hotelarstwo22,40---35,00---------
00Stacjonarne - Gospodarka Przestrzenna61,80---83,40---------
00Stacjonarne - Hodowla i ochrona zwierząt towarzyszących i dzikich46,20---------------
00Stacjonarne - Informatyka70,00---68,00---------
00Stacjonarne - Informatyka i Ekonometria65,80---66,00---------
00Stacjonarne - Inżynieria Ekologiczna28,00---23,80---------
00Stacjonarne - Inżynieria i Gospodarka Wodna21,00---22,40---------
00Stacjonarne - Inżynieria Systemów Biotechnicznych21,00---21,00---------
00Stacjonarne - Inżynieria Środowiska35,00---25,20---------
00Stacjonarne - Leśnictwo21,00---21,00---------
00Stacjonarne - Logistyka57,52---57,40---------
00Stacjonarne - Meblarstwo30,80---26,60---------
00Stacjonarne - Ochrona Środowiska23,80---21,00---------
00Stacjonarne - Ochrona Zdrowia Roślin------------------
00Stacjonarne - Ogrodnictwo22,40---21,00---21,00---
00Stacjonarne - Pedagogika23,10---56,00---------
00Stacjonarne - Rolnictwo21,00---28,00---21,00---
00Stacjonarne - Socjologia109,20---137,00---------
00Stacjonarne - Technologia Drewna23,80---25,20---------
00Stacjonarne - Technologia Żywności i Żywienie Człowieka21,00---21,00---40,60---
00Stacjonarne - Technologie Energii Odnawialnej47,60---------------
00Stacjonarne - Towaroznawstwo w biogospodarce------------------
00Stacjonarne - Turystyka i Rekreacja53,12---------------
00Stacjonarne - WeterynariaS: 135 / NS: 111---S: 129,00 / NS: 101,00---------
00Stacjonarne - Zarządzanie57,20---61,84---------
00Stacjonarne - Zarządzanie i Inżynieria Produkcji37,80---56,00---------
00Stacjonarne - Zootechnika21,00---21,00---21,00---
00Stacjonarne - Żywienie Człowieka i Ocena Żywności21,00---21,00---------
00Niestacjonarne - Budownictwo18,00---22,40---------
00Niestacjonarne - Dietetyka29,40---30,00---------
00Niestacjonarne - Ekonomia31,64---31,22---------
00Niestacjonarne - Finanse i Rachunkowość50,00---48,44---------
00Niestacjonarne - Gastronomia i hotelarstwo------------------
00Niestacjonarne - Gospodarka Przestrzenna21,00---32,20---------
00Niestacjonarne - Hodowla i ochrona zwierząt towarzyszących i dzikich21,00---28,00---------
00Niestacjonarne - Informatyka35,00---42,00---------
00Niestacjonarne - Informatyka i Ekonometria22,40---21,00---------
00Niestacjonarne - Inżynieria Środowiska21,00---23,80---------
00Niestacjonarne - Leśnictwo22,40---22,40---------
00Niestacjonarne - Logistyka40,18---43,82---------
00Niestacjonarne - Meblarstwo21,00---22,40---------
00Niestacjonarne - Ogrodnictwo21,00---23,80---------
00Niestacjonarne - Pedagogika23,80---30,10---------
00Niestacjonarne - Rolnictwo26,60---22,60---------
00Niestacjonarne - Socjologia68,80---50,40---------
00Niestacjonarne - Technologia Drewna21,00---21,00---------
00Niestacjonarne - Technologia Żywności i Żywienie Człowieka16,00---21,00---------
00Niestacjonarne - Turystyka i Rekreacja22,54---29,68---------
00Niestacjonarne - Zarządzanie31,36---38,50---------
00Niestacjonarne - Zootechnika21,00---21,00---------
00Niestacjonarne - Żywienie Człowieka i Ocena Żywności22,40---25,20---------