Rekrutacja SGGW

Liczba wolnych miejsc (w związku z rezygnacjami może ulegać zmianie) oraz progi punktowe przyjęć dla studiów stacjonarnych

 

Wolne Miejsca - wielkości wynikające z limitów przyjęć, niezłożenia dokumentów, rezygnacji dotychczas przyjętych itp. W przypadku kierunku Weterynaria podana jest suma miejsc na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych. W podanych w kalendarium rekrutacji terminach spośród kandydatów zarejestrowanych na poszczególne kierunki, z uwzględnieniem listy rankingowej, wyznaczane są osoby do przyjęcia na wykazane na tych kierunkach wolne miejsca.

Progi punktowe przyjęć - najmniejsza liczba punktów SGGW z jaką został zakwalifikowany do przyjęcia Kandydat na studia w SGGW, zarejestrowany na liście danego kierunku studiów w momencie podejmowania decyzji przez WKR.

1K - pierwszy kierunek studiów - minimalna punktacja kwalifikacyjna kandydatów, którzy nie są studentami oraz nie ukończyli studiów stacjonarnych I-go stopnia lub jednolitych magisterskich w uczelni publicznej.

2K - drugi kierunek studiów - minimalna punktacja kwalifikacyjna dla kandydatów, dla których będzie to kolejny kierunek studiów stacjonarnych w uczelni publicznej.

Wolne
miejsca
2018
w tym dla osób 2KKierunek2018-07-102018-07-232018-07-302018-08-062018-08-092018-09-14
1K2K1K2K1K2K1K2K1K2K1K2K
00Stacjonarne - Architektura Krajobrazu69,40---70,80---113,00---147,20---70,80---
00Stacjonarne - Bezpieczeństwo Żywności30,80---53,20---39,20---47,60---------
00Stacjonarne - Bioinżynieria zwierząt61,04---66,90---61,08---------------
00Stacjonarne - Biologia40,00---45,00---37,00---------------
00Stacjonarne - Biotechnologia125,00---124,00---121,40---120,20---------
00Stacjonarne - Budownictwo61,60---64,40---61,60---------------
00Stacjonarne - Dietetyka63,00---60,00 + j.pol. 49,70---57,00---57,00---------
00Stacjonarne - Ekologiczne Rolnictwo i Produkcja Żywności26,60---25,20 + j.ang. 70,00---21,00 + j.ang. 70,00---------47,00+j.a. 70,00---
00Stacjonarne - Ekonomia61,52---66,84---65,24---------------
00Stacjonarne - Finanse i Rachunkowość66,60---68,20---66,28---66,56---------
00Stacjonarne - Gastronomia i hotelarstwo50,40---60,20---53,20---------
00Stacjonarne - Gospodarka Przestrzenna100,00---106,80---98,20---130,40---------
00Stacjonarne - Hodowla i ochrona zwierząt towarzyszących i dzikich46,20---------------------------
00Stacjonarne - Informatyka70,00---68,60 + j.pol. 46,20---68,60 + j.pol. 39,20---68,60 + j.pol. 42,00---------
00Stacjonarne - Informatyka i Ekonometria67,20---68,60 + j.pol. 39,20---------------------
00Stacjonarne - Inżynieria Ekologiczna21,00---38,00---40,60---------------
00Stacjonarne - Inżynieria i Gospodarka Wodna30,80---51,80---50,40 + j.pol. 42,00---------------
00Stacjonarne - Inżynieria Systemów Biotechnicznych22,40---46,20---44,80---------------
00Stacjonarne - Inżynieria Środowiska37,80---52,00---49,00---------------
00Stacjonarne - Leśnictwo47,00---46,20 + j.pol. 55,30---44,80---------------
00Stacjonarne - Logistyka62,68---64,68---63,86---------------
00Stacjonarne - Meblarstwo32,20---29,40---25,20---25,20---------
00Stacjonarne - Ochrona Środowiska30,00---44,80---39,20---56,00---------
00Stacjonarne - Ochrona Zdrowia Roślin28,00---21,00---22,40---21,00---26,60---
00Stacjonarne - Ogrodnictwo21,00---21,00---21,00---25,20---25,20---
00Stacjonarne - Pedagogika45,00---56,00---55,00---------------
00Stacjonarne - Rolnictwo21,00---21,00---21,00---23,80---26,60---
00Stacjonarne - Socjologia109,20---126,20---133,00---------------
00Stacjonarne - Technologia Drewna21,00---21,00---23,80---35,00---------
00Stacjonarne - Technologia Żywności i Żywienie Człowieka40,60---51,80---46,20---57,40---------
00Stacjonarne - Technologie Energii Odnawialnej51,80---67,20---58,80---------------
00Stacjonarne - Towaroznawstwo w biogospodarce21,00---47,60---43,40---------------
00Stacjonarne - Turystyka i Rekreacja62,22---------------------------
00Stacjonarne - Weterynaria147,00---S: 145,00 / NS: 117,00---S: 142,80 / NS: 113,00---S: 142,00 + jp. 58,8 / NS: 110,00---------
00Stacjonarne - Zarządzanie57,20---65,04---64,16---------------
00Stacjonarne - Zarządzanie i Inżynieria Produkcji53,20---64,40---63,00---------------
00Stacjonarne - Zootechnika22,40---50,40---44,80---------------
00Stacjonarne - Żywienie Człowieka i Ocena Żywności40,60---54,60---46,20---54,60---------
00Niestacjonarne - Budownictwo30,80---50,40---------
00Niestacjonarne - Dietetyka26,60---30,00---35,00---
00Niestacjonarne - Ekonomia27,72---------------
00Niestacjonarne - Finanse i Rachunkowość54,20---------------
00Niestacjonarne - Gastronomia i hotelarstwo21,00---26,60---25,20---
00Niestacjonarne - Gospodarka Przestrzenna22,40---47,60---------
00Niestacjonarne - Hodowla i ochrona zwierząt towarzyszących i dzikich21,00---35,00---------
00Niestacjonarne - Informatyka47,60---64,40---------
00Niestacjonarne - Informatyka i Ekonometria22,40---50,40---------
00Niestacjonarne - Inżynieria Środowiska23,80---37,80---------
00Niestacjonarne - Leśnictwo25,20---44,80---------
00Niestacjonarne - Logistyka47,08---------------
00Niestacjonarne - Ogrodnictwo21,00---wszyscy---------
00Niestacjonarne - Pedagogika23,10---32,90---------
00Niestacjonarne - Rolnictwo21,00---wszyscy---21,00---
00Niestacjonarne - Socjologia68,60---53,20---
00Niestacjonarne - Technologia Drewna23,80---35,00---------
00Niestacjonarne - Technologia Żywności i Żywienie Człowieka21,00---26,60---21,00---
00Niestacjonarne - Zarządzanie33,46---------56,28---
00Niestacjonarne - Zootechnika26,60---21,00---21,00---
00Niestacjonarne - Żywienie Człowieka i Ocena Żywności22,40---21,00---22,40---