Rekrutacja SGGW

Liczba wolnych miejsc (w związku z rezygnacjami może ulegać zmianie) oraz progi punktowe przyjęć dla studiów stacjonarnych

 

Wolne Miejsca - wielkości wynikające z limitów przyjęć, niezłożenia dokumentów, rezygnacji dotychczas przyjętych itp. W przypadku kierunku Weterynaria podana jest suma miejsc na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych. W podanych w kalendarium rekrutacji terminach spośród kandydatów zarejestrowanych na poszczególne kierunki, z uwzględnieniem listy rankingowej, wyznaczane są osoby do przyjęcia na wykazane na tych kierunkach wolne miejsca.

Progi punktowe przyjęć - najmniejsza liczba punktów SGGW z jaką został zakwalifikowany do przyjęcia Kandydat na studia w SGGW, zarejestrowany na liście danego kierunku studiów w momencie podejmowania decyzji przez WKR.

1K - pierwszy kierunek studiów - minimalna punktacja kwalifikacyjna kandydatów, którzy nie są studentami oraz nie ukończyli studiów stacjonarnych I-go stopnia lub jednolitych magisterskich w uczelni publicznej.

2K - drugi kierunek studiów - minimalna punktacja kwalifikacyjna dla kandydatów, dla których będzie to kolejny kierunek studiów stacjonarnych w uczelni publicznej.

Wolne
miejsca
2019
w tym dla osób 2KKierunek2019-07-122019-07-292019-08-052019-08-092019-09-16
1K2K1K2K1K2K1K2K1K2K
00Stacjonarne - Architektura Krajobrazu69,40---89,00---------------
00Stacjonarne - Bezpieczeństwo Żywności30,80---21,00---53,20---43,40---
00Stacjonarne - Bioinżynieria zwierząt60,06---58,10---------------
00Stacjonarne - Biologia30,00---25,90---32,00---32,00---
00Stacjonarne - Biotechnologia118,00---110,00---102,40---------
00Stacjonarne - Budownictwo54,60---56,00---51,80---------
00Stacjonarne - Dietetyka53,00---47,00---43,00---------
00Stacjonarne - Ekologiczne Rolnictwo i Produkcja Żywności - studia w języku angielskim36,40---47,60---39,20---------
00Stacjonarne - Ekonomia62,00---64,84---62,02---------
00Stacjonarne - Finanse i Rachunkowość66,04---65,56---65,34---------
00Stacjonarne - Gastronomia i hotelarstwo32,20---------------------
00Stacjonarne - Gospodarka Przestrzenna100,00---96,00---69,20---------
00Stacjonarne - Hodowla i ochrona zwierząt towarzyszących i dzikich42,00---------------------
00Stacjonarne - Informatyka70,00---68,00---67,20---------
00Stacjonarne - Informatyka i Ekonometria66,00---66,00---65,00---------
00Stacjonarne - Inżynieria Ekologiczna21,00---50,40---29,40---29,40---
00Stacjonarne - Inżynieria i Gospodarka Wodna22,40---54,60---32,20---------
00Stacjonarne - Inżynieria Systemów Biotechnicznych26,60---46,20---23,80---40,60---
00Stacjonarne - Inżynieria Środowiska35,00---47,60---------------
00Stacjonarne - Leśnictwo40,60---23,80---23,80---------
00Stacjonarne - Logistyka59,50---61,04---60,76---------
00Stacjonarne - Meblarstwo26,60---40,60---25,20---------
00Stacjonarne - Ochrona Środowiska21,00---------37,80---------
00Stacjonarne - Ochrona Zdrowia Roślin29,40---21,00---22,40---22,40---
00Stacjonarne - Ogrodnictwo26,60---21,00---21,00---21,00---
00Stacjonarne - Pedagogika40,00---43,00---43,00---------
00Stacjonarne - Rolnictwo21,00---23,80---23,80---23,80---
00Stacjonarne - Socjologia85,40---116,00---102,20---------
00Stacjonarne - Technologia Drewna23,80---21,00---29,40---25,20---
00Stacjonarne - Technologia Żywności i Żywienie Człowieka40,00---23,80---35,00---------
00Stacjonarne - Technologie Energii Odnawialnej52,00---------56,00---------
00Stacjonarne - Towaroznawstwo w biogospodarce22,40---44,80---42,00---------
00Stacjonarne - Turystyka i Rekreacja58,10---------------------
00Stacjonarne - Weterynaria130,00---S: 128,00 / NS 83,00---S: --- / NS 77,00---S: --- / NS: ------
00Stacjonarne - Zarządzanie58,00---------61,60---------
00Stacjonarne - Zarządzanie i Inżynieria Produkcji23,80---62,00---------------
00Stacjonarne - Zootechnika21,00---35,00---21,00---------
00Stacjonarne - Żywienie Człowieka i Ocena Żywności37,00---37,80---25,20---------
00Niestacjonarne - Budownictwo21,00---25,20---43,40---
00Niestacjonarne - Dietetyka23,80---21,00---35,00---
00Niestacjonarne - Ekonomia26,18---49,00---------
00Niestacjonarne - Finanse i Rachunkowość51,94---53,88---------
00Niestacjonarne - Gastronomia i hotelarstwo25,20---21,00---21,00---
00Niestacjonarne - Gospodarka Przestrzenna26,60---30,00---22,40---
00Niestacjonarne - Hodowla i ochrona zwierząt towarzyszących i dzikich21,00---21,00---21,00---
00Niestacjonarne - Informatyka21,00---56,00---------
00Niestacjonarne - Informatyka i Ekonometria21,00---60,20---------
00Niestacjonarne - Inżynieria Środowiska21,00---21,00---25,20---
00Niestacjonarne - Leśnictwo22,40---21,00---21,00---
00Niestacjonarne - Logistyka47,00---------------
00Niestacjonarne - Meblarstwo------------------
00Niestacjonarne - Ogrodnictwo21,00---23,8---21,00---
00Niestacjonarne - Pedagogika23,10---23,10---34,30---
00Niestacjonarne - Rolnictwo22,40---21,00---21,00---
00Niestacjonarne - Socjologia------------------
00Niestacjonarne - Technologia Drewna22,40---26,60---22,40---
00Niestacjonarne - Technologia Żywności i Żywienie Człowieka21,00---21,00---------
00Niestacjonarne - Turystyka i Rekreacja26,18---------------
00Niestacjonarne - Zarządzanie23,94---50,26---------
00Niestacjonarne - Zootechnika22,40---21,00---21,00---
00Niestacjonarne - Żywienie Człowieka i Ocena Żywności25,20---21,00---21,00---